Algeco publiserer sin globale bærekraftsrapport

Algeco har publisert sin globale bærekraftsrapport. Den går i detalj på hvordan den globale bedriften har satt bærekraft i fokus for strategi og bestlutningstaking. 

Jeg er overbevist om at ved å ta positive handlinger og fremme bærekraftsstrategien, vil vi oppnå endring i stor skala til fordel for våre interessenter, sier Mark Higson, administrerende direktør i Modulaire Group, som Algeco er en del av. 

Modulaire Group er en ledende leverandør av modulære tjenester og infrastruktur, som tilbyr fleksible, kostnadseffektive og tidsriktige løsninger av høy kvalitet for å hjelpe kunder i en rekke sluttmarkeder. Men selskapet investerer også mye i miljø og bærekraft. I den siste bærekraftsrapporten omtales hele konsernets ESG-strategi (miljø, sosial og styring), samt nøkkeltall for å måle fremgang.

– Bærekraft er integrert i vårt formål og er grunnleggende for alt vi gjør i Algeco, sier Inder Poonaji, Director of ESG and Sustainability, Modulaire Group, og fortsetter: 

– Denne rapporten hjelper våre investorer, partnere, ansatte og kunder å forstå mer om hvordan virksomheten vår vokser og utvikler seg på en inkluderende, miljøbevisst måte.

Rapporten inneholder et detaljert veikart over handlinger frem til 2028, hvor det etterhvert vil legge til fremtidige innovasjoner. Den har som mål å oppnå netto null karbon i en ende-til-ende forsyningskjede før 2050. 

– Vi ser på bærekraft både som et ansvar og en mulighet for vår bedrift. Jeg er overbevist om at ved å ta positive handlinger og fremme bærekraftsstrategien, vil vi oppnå endring i stor skala til fordel for våre interessenter, sier Mark Higson. 

Algeco og Modulaire Group har mer enn 4400 ansatte i 24 land. Bedriftens sosiale ansvar i rapporten er fokusert på å forbedre ansettelsespraksis for å sikre et trygt og inkluderende miljø for alle medarbeiderne. Når det kommer til forpliktelser for å ytterligere styrke tilnærmingen til styring, innebærer det et stort fokus på etiske retningslinjer, anti-korrupsjon og likhet gjennom hele forsyningskjeden.

Å fastsette strategien i dag, over hele verden, i et offentlig tilgjengelig dokument, indikerer at konsernet forplikter seg til åpenhet rundt sin strategi. Du kan lese mer om Modular Solutions for a Fast Moving World ved å klikke her.