Slik hjelper våre modulbygg vanskeligstilte

Noen ganger kan omstendigheter gjøre livet litt mer utfordrende, og man kan befinne seg i en situasjon der man ikke har noe sted å bo. Våre boliger for vanskeligstilte (BFV-boliger) er beregnet for dem som trenger et midlertidig og verdig sted å komme seg tilbake til hektene igjen på.

Våre boliger for vanskeligstilte er laget slik at behovene til menneskene som skal bo der kommer i første rekke. Vi ønsker å gi en ny start til dem som trenger det, der alt er lagt til rette for at de skal lykkes med å komme seg tilbake på bena.

For dem som trenger litt ekstra hjelp

En bolig for vanskeligstilte (BFV-bolig), eller en såkalt rusbolig, er beregnet for dem i samfunnet som trenger et sted å bo. Det er kort sagt en midlertidig bolig som skal være til hjelp i en periode der de trenger å finne tilbake til et «normalt liv».

For oss er det viktig at de som av en eller annen grunn faller utenfor, får den hjelpen de trenger, når de trenger det. Et rent og robust hjem kan være det lille ekstra som skal til for å få det til å skje i en rehabiliteringsprosess. Statistikk viser at tilgang på egen bolig, en bolig å være stolt av, kan virke både helseforebyggende samt sterkt motiverende og rehabiliterende for den det gjelder. En BFV-bolig skal føles som hjemme!

Det er de enkelte kommunene som bestiller BFV-boliger, og står ansvarlig for å fordele disse mellom dem som trenger en plass å bo.

Bolig for vanskeligstilte

Robuste boliger

Våre erfaringer gjennom mange år tilsier at en BFV-bolig må tåle en støyt. Midlertidige hjem for vanskeligstilte blir ofte utsatt for større påkjenninger og mer slitasje enn den gjennomsnittlige boligen, og derfor legger vi stor vekt på hvilke materialer vi bruker i bygge- og innredningsprosessen.

Materialer som er enkle å vedlikeholde, elektrisk utstyr som tåler fysisk belastning, sikret ventilasjons- og sprinklersystem, herdet glass i vinduer, og dusj og vask av stål er blant det vi fokuserer på når vi lager våre BFV-boliger.

– Et verdig sted å bo kan være det første steget på vei til et nytt og bedre liv. Uten et sted å bo er det vanskeligere å løse andre utfordringer i livet.