Byggegjerder

Algeco tilbyr vi et stort utvalg av sikringsgjerder. Vi leverer byggegjerder til byggeplasser og barrikadegjerder til konserter og arrangement, med både personellporter, kjøreporter, støttestag, mm. av høy kvalitet.
Våre byggegjerder er spesielt egnet for anleggsplasser, hvor sikkerhet og enkle transportløsninger er førsteprioritet. Våre gjerder er stabile og har lang levetid.