Mannskapsvogner

Vi har et stort utvalg av mobile løsninger. Dette er løsninger som gir fleksibilitet i arbeidshverdagen og som er praktisk for kunder som jobber med prosjekter uten fast, eller med kun midlertidig, lokasjon. Vår utleieportefølje består av mobile toaletter, salgsvogner, arbeidsbrakker, letthus, personellvogn, spiserom, førstehjelps- og behandlingsrom og overnattingsvogn.